Home

For English see below.

”Aldrig förr har jag träffat någon med en så ren kontakt med andevärlden, och som får så konkret information. Jag är helt mållös. Amrita har hjälpt mig få klarhet i min livsväg, något som jag har bett Gud om länge. Informationen som hon kanaliserar svarar djupt i mitt väsen. Dessutom får hon genom guiderna förslag på hur jag kan läka mina sår, genom konkreta handlingar, eller platser och sammanhang som kan ge mig det jag söker.

På de två seanser jag har haft med henne har jag kommit längre i mitt arbete med mig själv än jag vanligtvis gör på ett år, fått klarhet i mina nästa steg i livet och släppt taget om det som behövde rensas ut.

Amrita har hjälpt mig att få djupare tillgång till mig själv. Jag är oändligt tacksam!”

 


– Annika Winberg

”Never before have I met someone with such a close contact with the spirit world, and who gets so specific information. I’m completely speechless. Amrita has helped me to get clarity in my path in life, something that I have prayed for long time. The information she channels responds deeply to my being. In addition, through the guides she gets suggestions on how to heal my wounds, through concrete actions, or places and contexts that can give me what I’m looking for.

On the two occasions I’ve had with her, I have come farther in my work with myself than I usually do in a year, gained clarity in my next step in life and released what needed to be cleared out.

Amrita has helped me gain deeper access to myself. I’m infinitely grateful.”

– Annika Winberg

 

Senaste inläggen

Fler inlägg